Category : Kleinschaligheid

Welkom in het tijdperk van het antrhopoceen

Nog nooit in de geschiedenis heeft de mens zo’n grote invloed gehad op de aarde als in de moderne tijd. Waren in het verleden allerlei natuurkracht verantwoordelijk voor de grootschalige (klimatologische en landschappelijke) ontwikkelingen op de aarde, tegenwoordig is dat de mensheid zelf. Ongeveer een decennium geleden is ons tijdperk dan ook voor het eerst […]