Category : Duurzaamheid

Welkom in het tijdperk van het antrhopoceen

Nog nooit in de geschiedenis heeft de mens zo’n grote invloed gehad op de aarde als in de moderne tijd. Waren in het verleden allerlei natuurkracht verantwoordelijk voor de grootschalige (klimatologische en landschappelijke) ontwikkelingen op de aarde, tegenwoordig is dat de mensheid zelf. Ongeveer een decennium geleden is ons tijdperk dan ook voor het eerst […]

Wordt regering teruggefloten over ecologische hoofdstructuur ?

Gerben Jan Gerbrandy, lid van het Europees parlement namens D66, heeft vorige maand een aantal vragen gesteld aan de Europese commissie over de onderdelen uit het Nederlandse regeerakkoord die betrekking hebben op natuurontwikkeling. De antwoorden van de Commissie, bij monde van Europees commissaris Potočnik, logen er niet om.

Verbieden of belasten

Keer op keer speelt in het milieu-domein de vraag of bepaald gedrag verboden zou moeten worden. Daarnaast is er ook altijd de vraag of iets niet belast zou moeten worden. Een aantal elementen die spelen in het kiezen voor één van beide wegen, worden op een aardige manier behandeld in een essay van de hand […]

300 jaar mensheid en de aarde

Op de website van Wired wordt aandacht besteed aan prachtig (en scholkkend) onderzoek van de ecologen Ellis en Ramankutty van de University of Maryland. Zij hebben het effect van de mens op de aardse landschappen in kaart gebracht over de periode 1700-2000. In een tweetal kaarten en een schema is de enorme impact zichtbaar. [

Cijfertjes

In juni jongstleden heeft BP weer zijn jaarlijkse ‘BP Statistical Review of World Energy” gepubliceerd. Pagina na pagina cijfertjes uit onverdachte hoek. Goed statistisch basis materiaal over de ontwikkeling van consumptie, productie en voorraden van allerhande energiedragers. OK, voor de aardigheid dan even één interessant grafiekje……

Lokale kleinschalige energieproductie in de stad van de toekomst

Een aardig artikel op de website van Scientific American over de energieproductie zoals die zich af zal tekenen in de steden van de toekomst, maar nu zich al begint te ontwikkelen: kleinschalig en lokaal. De ontwikkeling die gaande is, is er één in de richting van “distributed energy”: “Though it takes many forms, distributed energy […]

Electriciteit en warmte uit zonne-energie: een interessante ontwikkeling?

Op de site van Renewable Energy World is een interessant artikel te vinden over een nieuwe ontwikkeling die de levensvatbaarheid van economische waarde van zonne-energie substantieel zou kunnen vergroten. Het gaat om een techniek waarbij photovoltaische electriciteitsproduktie en warmteproductie gecombineerd worden. Helaas duurt het in ieder geval nog een aantal jaren voordat deze systemen op […]

De Solarimpulse: een vliegtuig op zonne-energie

Vannacht was het een bijzondere nacht. Vannacht heeft de Solarimpulse, het volledig op PV vliegende vliegtuig, de hele nacht doorgevlogen op de energie die gisteren tijdens het vliegen werd opgeslagen in de aan boord zijnde accu’s. Een vliegtuig op zonne-energie is nu echt een feit. Maar voordat we hiermee op vakantie gaan naar Torremolinos zal […]