Category : Energiedragers

Mondiale PV-industrie 2009: Duitsland snelste groeier

Ook in 2009 heeft de PV-industrie een snelle groei te zien gegeven. Dit blijkt uit de Global market outlook for photovoltaics until 2014 van de European Photovoltaic Industry Association. De mondiale installed base steeg in 2009 met 31% naar bijna 23 GigaWatt. Snelle groeiers waren Duitsland, met een meer dan verdubbeling van het geònstalleerd vermogen […]

Europese windenergie in 2010

De EWEA heeft de statistieken van de ontwikkeling van windenergie in 2010 gepubliceerd. In het totaal is er in 2010 9,3 GW aan windcapaciteit toegevoegd. Een aantal opvallende constateringen: in 2009 werd nog 10,3 GW toegevoegd. Deze daling wordt nog ‘geflatteerd’ door de groei in voormalig Oost-Europa. Ook in de offshore markt heeft het groeipercentage […]

Ons aller voetafdruk

Ik ben dol op zogenaamde ‘infographics’. Via de site van Treehugger kwam ik de volgende op het spoor: een overzicht van de ‘carbon foot print’ per land en hoofd van de bevolking. Interessant om de Nederlandse per hoofd van de bevolking eens te vergelijken met bijvoorbeeld de Amerikaanse en de Chinese. Hier vind je hem […]

100% duurzame energie in 2050 ?

Vandaag heeft het WNF een rapport uitgebracht onder de titel “The Energy Report: 100% renewable energy by 2050“. Dit rapport biedt, aan de hand van een uitgebreide scenario-analyse van Ecofys, een beeld van een mogelijke ontwikkeling naar een duurzame energiewereld. Het rapport bestaat uit twee delen: de studie van Ecofys uitgevoerd in opdracht van het […]

Wordt het stil in Borssele in 2012 ?

Op 31 januari heeft minister Verhagen een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin antwoorden op een aantal nog openstaande vragen. Tussen neus en lippen wordt daarin duidelijk dat de kans groot is dat de kerncentrale in Borssele in 2012 stil gelegd moet worden bij gebrek aan (ruimte voor) splitstofelementen.

Bonje in de Eemshaven

Greenpeace en Essent zijn het weer eens met elkaar oneens. Greenpeace liet op 25 januari jongstleden een rapport verschijnen, opgesteld door Ecofys, met de titel “Werkgelegenheidseffecten door wind en kolen in Eemshaven, Friesland en Groningen“. Strekking van dit rapport: Windenergie levert duizenden groene banen op, en windenergie op land en op zee levert tien keer […]

Oliewetenschap

Op de site van The Oil Drum is een goed basisartikel van de hand van Gail E. Tverberg te vinden over de olieindustrie; aard, werkzaamheden, productievolumes etcetera. Ik heb het hieronder integraal overgenomen. In this article, I provide Peak Oil science curriculum suitable for introductory college science classes, advanced high school classes, and adult seminars. […]

Het hoe en wat van de electrische auto

Vorige maand heeft AgentschapNL onder de naam “WATT en hoe in elektrisch vervoer: de startgids voor gemeenten” een hele aardige introductie op het fenomeen van de electrische auto uitgebracht. Deze publicatie is speciaal gericht op beleidsmakers op gemeentelijk niveau, maar geeft een alleraardigste introductie op allerlei aspecten van de elektrische auto. Een puntje van kritiek […]

Het nut van een ‘smart grid’: een Amerikaans voorbeeld

In de VS loopt de discussie over allerlei aspecten van het ‘smart grid’ al behoorlijk hoog op. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de privacy-aspecten van de slimme meters bij de consument. Het grote voordeel van een felle discussie is dat verschillende partijen proberen argumenten helder voor het voetlicht te brengen. Op de site van GOOD […]

Windenergie en internationale handel

In december 2009 heet het World Resources Institute een lezenswaardige working paper uitgebracht over de markt voor windenergie. In deze paper, “It Should Be a Breeze: Harnessing the Potential of Open Trade and Investment Flows in the Wind Energy Industry“, wordt ingegaan op de structuur en waardeketens in de sector en op de internationale handel […]