Category : Energiedragers

Energie kost energie

Meer dan een jaar oud, maar nu ben ik het pas tegengekomen: een bijzonder lezenswaardig artikel over de zogenaamde “Energy Return On Investment (EROI)”. De basisgedachte van veel bestrijders van de peak-olt thenorie: er kan altijd meer energie (olie, gas etcetera) geproduceerd worden, wanneer de prijs maar toeneemt. Twee belangrijke problemen bij die gedachte: 1- […]

Zonne-energie en nucleaire energie ‘kruisen’ elkaar

Zonne-energie is duur zeggen de tegenstanders, en nucleaire energie is veel goedkoper.

Dat valt nog maar te bezien……

Biobrandstoffen lijken slecht voor het milieu

Voor een rapport met de titel “Evaluation of the indirect effects of biofuel production on biodiversity: assessment across spatial and temporal scales” zou ik niet zo snel de deur uit gaan. Toch is dit kleine rapportje van het Planbureau voor de Leefomgeving belangwekkend. Hierin wordt namelijk de stelling ingenomen en onderbouwd dat het vergroten van […]

300 jaar mensheid en de aarde

Op de website van Wired wordt aandacht besteed aan prachtig (en scholkkend) onderzoek van de ecologen Ellis en Ramankutty van de University of Maryland. Zij hebben het effect van de mens op de aardse landschappen in kaart gebracht over de periode 1700-2000. In een tweetal kaarten en een schema is de enorme impact zichtbaar. [

Stedelijke energie

Chinese stad, iets ten weten van Sjanghai. Het Lawrence Berkeley National Laboratory heeft voor deze stad de volledige energiebalans uitgerekend. Een interessante manier van werken, die tot vernieuwende inzichten kan leiden:

De Europese windindustrie in 2010

Vandaag heeft de European Wind Energy Association zijn voorspelling voor de installatie van windenergie in 2010 bekend gemaakt. Men verwacht een uitbreiding van de capaciteit in 2010 met 10 GigaWatt, tot een totaal geònstalleerd vermogen in Europa aan windenergie aan het eind van 2010 van bijna 85 GigaWatt, een groei met 13%. Van die 10 […]

De toekomst van de Amerikaanse ethanolsubsidies

Op Alt Energy Stocks is een interessant artikel verschenen van Jeff Coombe over de vraag of de Ethanol subsidies in de VS (met een omvang van ongeveer 5 miljard dollar in 2009) al dan niet vernieuwd zouden moeten worden. De conclusie van Coombe (die ik overigens niet deel): “With the biofuels industry mired in a […]

Cijfertjes

In juni jongstleden heeft BP weer zijn jaarlijkse ‘BP Statistical Review of World Energy” gepubliceerd. Pagina na pagina cijfertjes uit onverdachte hoek. Goed statistisch basis materiaal over de ontwikkeling van consumptie, productie en voorraden van allerhande energiedragers. OK, voor de aardigheid dan even één interessant grafiekje……

Lokale kleinschalige energieproductie in de stad van de toekomst

Een aardig artikel op de website van Scientific American over de energieproductie zoals die zich af zal tekenen in de steden van de toekomst, maar nu zich al begint te ontwikkelen: kleinschalig en lokaal. De ontwikkeling die gaande is, is er één in de richting van “distributed energy”: “Though it takes many forms, distributed energy […]

Electriciteit en warmte uit zonne-energie: een interessante ontwikkeling?

Op de site van Renewable Energy World is een interessant artikel te vinden over een nieuwe ontwikkeling die de levensvatbaarheid van economische waarde van zonne-energie substantieel zou kunnen vergroten. Het gaat om een techniek waarbij photovoltaische electriciteitsproduktie en warmteproductie gecombineerd worden. Helaas duurt het in ieder geval nog een aantal jaren voordat deze systemen op […]