Category : Biobrandstoffen

100% duurzame energie in 2050 ?

Vandaag heeft het WNF een rapport uitgebracht onder de titel “The Energy Report: 100% renewable energy by 2050“. Dit rapport biedt, aan de hand van een uitgebreide scenario-analyse van Ecofys, een beeld van een mogelijke ontwikkeling naar een duurzame energiewereld. Het rapport bestaat uit twee delen: de studie van Ecofys uitgevoerd in opdracht van het […]

Energie kost energie

Meer dan een jaar oud, maar nu ben ik het pas tegengekomen: een bijzonder lezenswaardig artikel over de zogenaamde “Energy Return On Investment (EROI)”. De basisgedachte van veel bestrijders van de peak-olt thenorie: er kan altijd meer energie (olie, gas etcetera) geproduceerd worden, wanneer de prijs maar toeneemt. Twee belangrijke problemen bij die gedachte: 1- […]

Biobrandstoffen lijken slecht voor het milieu

Voor een rapport met de titel “Evaluation of the indirect effects of biofuel production on biodiversity: assessment across spatial and temporal scales” zou ik niet zo snel de deur uit gaan. Toch is dit kleine rapportje van het Planbureau voor de Leefomgeving belangwekkend. Hierin wordt namelijk de stelling ingenomen en onderbouwd dat het vergroten van […]

De toekomst van de Amerikaanse ethanolsubsidies

Op Alt Energy Stocks is een interessant artikel verschenen van Jeff Coombe over de vraag of de Ethanol subsidies in de VS (met een omvang van ongeveer 5 miljard dollar in 2009) al dan niet vernieuwd zouden moeten worden. De conclusie van Coombe (die ik overigens niet deel): “With the biofuels industry mired in a […]

Cijfertjes

In juni jongstleden heeft BP weer zijn jaarlijkse ‘BP Statistical Review of World Energy” gepubliceerd. Pagina na pagina cijfertjes uit onverdachte hoek. Goed statistisch basis materiaal over de ontwikkeling van consumptie, productie en voorraden van allerhande energiedragers. OK, voor de aardigheid dan even één interessant grafiekje……