Category : Electriciteitsnetwerken

100% duurzame energie in 2050 ?

Vandaag heeft het WNF een rapport uitgebracht onder de titel “The Energy Report: 100% renewable energy by 2050“. Dit rapport biedt, aan de hand van een uitgebreide scenario-analyse van Ecofys, een beeld van een mogelijke ontwikkeling naar een duurzame energiewereld. Het rapport bestaat uit twee delen: de studie van Ecofys uitgevoerd in opdracht van het […]

Het hoe en wat van de electrische auto

Vorige maand heeft AgentschapNL onder de naam “WATT en hoe in elektrisch vervoer: de startgids voor gemeenten” een hele aardige introductie op het fenomeen van de electrische auto uitgebracht. Deze publicatie is speciaal gericht op beleidsmakers op gemeentelijk niveau, maar geeft een alleraardigste introductie op allerlei aspecten van de elektrische auto. Een puntje van kritiek […]

Het nut van een ‘smart grid’: een Amerikaans voorbeeld

In de VS loopt de discussie over allerlei aspecten van het ‘smart grid’ al behoorlijk hoog op. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de privacy-aspecten van de slimme meters bij de consument. Het grote voordeel van een felle discussie is dat verschillende partijen proberen argumenten helder voor het voetlicht te brengen. Op de site van GOOD […]

De Europese windindustrie in 2010

Vandaag heeft de European Wind Energy Association zijn voorspelling voor de installatie van windenergie in 2010 bekend gemaakt. Men verwacht een uitbreiding van de capaciteit in 2010 met 10 GigaWatt, tot een totaal geònstalleerd vermogen in Europa aan windenergie aan het eind van 2010 van bijna 85 GigaWatt, een groei met 13%. Van die 10 […]

Cijfertjes

In juni jongstleden heeft BP weer zijn jaarlijkse ‘BP Statistical Review of World Energy” gepubliceerd. Pagina na pagina cijfertjes uit onverdachte hoek. Goed statistisch basis materiaal over de ontwikkeling van consumptie, productie en voorraden van allerhande energiedragers. OK, voor de aardigheid dan even één interessant grafiekje……

Lokale kleinschalige energieproductie in de stad van de toekomst

Een aardig artikel op de website van Scientific American over de energieproductie zoals die zich af zal tekenen in de steden van de toekomst, maar nu zich al begint te ontwikkelen: kleinschalig en lokaal. De ontwikkeling die gaande is, is er één in de richting van “distributed energy”: “Though it takes many forms, distributed energy […]

Electriciteit en warmte uit zonne-energie: een interessante ontwikkeling?

Op de site van Renewable Energy World is een interessant artikel te vinden over een nieuwe ontwikkeling die de levensvatbaarheid van economische waarde van zonne-energie substantieel zou kunnen vergroten. Het gaat om een techniek waarbij photovoltaische electriciteitsproduktie en warmteproductie gecombineerd worden. Helaas duurt het in ieder geval nog een aantal jaren voordat deze systemen op […]

Verdeling kosten aanpassing electriciteitsnetwerk ten behoeve van onder andere windenergie

In tegenstelling tot wat vroeger gedacht werd, kunnen de huidige electriciteitsnetwerken een grote uitbreiding van decentrale productiecapaciteit aan zonder dat ze ingrijpend gemoderniseerd zouden moeten worden. Dat bleek onder andere uit het proefschrift van Bart Ummels uit 2009. Maar als er onverhoopt toch extra of gemoderniseerde capaciteit aangelegd zou worden, op welke manier ga je […]