Category : Photovoltaisch

Mondiale PV-industrie 2009: Duitsland snelste groeier

Ook in 2009 heeft de PV-industrie een snelle groei te zien gegeven. Dit blijkt uit de Global market outlook for photovoltaics until 2014 van de European Photovoltaic Industry Association. De mondiale installed base steeg in 2009 met 31% naar bijna 23 GigaWatt. Snelle groeiers waren Duitsland, met een meer dan verdubbeling van het geònstalleerd vermogen […]

100% duurzame energie in 2050 ?

Vandaag heeft het WNF een rapport uitgebracht onder de titel “The Energy Report: 100% renewable energy by 2050“. Dit rapport biedt, aan de hand van een uitgebreide scenario-analyse van Ecofys, een beeld van een mogelijke ontwikkeling naar een duurzame energiewereld. Het rapport bestaat uit twee delen: de studie van Ecofys uitgevoerd in opdracht van het […]

Zonne-energie en nucleaire energie ‘kruisen’ elkaar

Zonne-energie is duur zeggen de tegenstanders, en nucleaire energie is veel goedkoper.

Dat valt nog maar te bezien……

Cijfertjes

In juni jongstleden heeft BP weer zijn jaarlijkse ‘BP Statistical Review of World Energy” gepubliceerd. Pagina na pagina cijfertjes uit onverdachte hoek. Goed statistisch basis materiaal over de ontwikkeling van consumptie, productie en voorraden van allerhande energiedragers. OK, voor de aardigheid dan even één interessant grafiekje……

Lokale kleinschalige energieproductie in de stad van de toekomst

Een aardig artikel op de website van Scientific American over de energieproductie zoals die zich af zal tekenen in de steden van de toekomst, maar nu zich al begint te ontwikkelen: kleinschalig en lokaal. De ontwikkeling die gaande is, is er één in de richting van “distributed energy”: “Though it takes many forms, distributed energy […]

Electriciteit en warmte uit zonne-energie: een interessante ontwikkeling?

Op de site van Renewable Energy World is een interessant artikel te vinden over een nieuwe ontwikkeling die de levensvatbaarheid van economische waarde van zonne-energie substantieel zou kunnen vergroten. Het gaat om een techniek waarbij photovoltaische electriciteitsproduktie en warmteproductie gecombineerd worden. Helaas duurt het in ieder geval nog een aantal jaren voordat deze systemen op […]

Verdeling kosten aanpassing electriciteitsnetwerk ten behoeve van onder andere windenergie

In tegenstelling tot wat vroeger gedacht werd, kunnen de huidige electriciteitsnetwerken een grote uitbreiding van decentrale productiecapaciteit aan zonder dat ze ingrijpend gemoderniseerd zouden moeten worden. Dat bleek onder andere uit het proefschrift van Bart Ummels uit 2009. Maar als er onverhoopt toch extra of gemoderniseerde capaciteit aangelegd zou worden, op welke manier ga je […]

De Solarimpulse: een vliegtuig op zonne-energie

Vannacht was het een bijzondere nacht. Vannacht heeft de Solarimpulse, het volledig op PV vliegende vliegtuig, de hele nacht doorgevlogen op de energie die gisteren tijdens het vliegen werd opgeslagen in de aan boord zijnde accu’s. Een vliegtuig op zonne-energie is nu echt een feit. Maar voordat we hiermee op vakantie gaan naar Torremolinos zal […]

Het failliet van de SDE

Als ÄÄn van de vele uitgelote indieners van een aanvraag voor een SDE subsidie (ik zag zo’n zonnecentrale op mijn dak helemaal zitten) sluit ik mij van harte aan bij het commentaar van Frits Verhoef van 4 juni jl. in de Volkskrant, dat ik dan ook integraal overneem. “Op 31 mei ging het subsidieloket voor […]