Category : Wind

Europese windenergie in 2010

De EWEA heeft de statistieken van de ontwikkeling van windenergie in 2010 gepubliceerd. In het totaal is er in 2010 9,3 GW aan windcapaciteit toegevoegd. Een aantal opvallende constateringen: in 2009 werd nog 10,3 GW toegevoegd. Deze daling wordt nog ‘geflatteerd’ door de groei in voormalig Oost-Europa. Ook in de offshore markt heeft het groeipercentage […]

100% duurzame energie in 2050 ?

Vandaag heeft het WNF een rapport uitgebracht onder de titel “The Energy Report: 100% renewable energy by 2050“. Dit rapport biedt, aan de hand van een uitgebreide scenario-analyse van Ecofys, een beeld van een mogelijke ontwikkeling naar een duurzame energiewereld. Het rapport bestaat uit twee delen: de studie van Ecofys uitgevoerd in opdracht van het […]

Bonje in de Eemshaven

Greenpeace en Essent zijn het weer eens met elkaar oneens. Greenpeace liet op 25 januari jongstleden een rapport verschijnen, opgesteld door Ecofys, met de titel “Werkgelegenheidseffecten door wind en kolen in Eemshaven, Friesland en Groningen“. Strekking van dit rapport: Windenergie levert duizenden groene banen op, en windenergie op land en op zee levert tien keer […]

Windenergie en internationale handel

In december 2009 heet het World Resources Institute een lezenswaardige working paper uitgebracht over de markt voor windenergie. In deze paper, “It Should Be a Breeze: Harnessing the Potential of Open Trade and Investment Flows in the Wind Energy Industry“, wordt ingegaan op de structuur en waardeketens in de sector en op de internationale handel […]

De Europese windindustrie in 2010

Vandaag heeft de European Wind Energy Association zijn voorspelling voor de installatie van windenergie in 2010 bekend gemaakt. Men verwacht een uitbreiding van de capaciteit in 2010 met 10 GigaWatt, tot een totaal geònstalleerd vermogen in Europa aan windenergie aan het eind van 2010 van bijna 85 GigaWatt, een groei met 13%. Van die 10 […]

Cijfertjes

In juni jongstleden heeft BP weer zijn jaarlijkse ‘BP Statistical Review of World Energy” gepubliceerd. Pagina na pagina cijfertjes uit onverdachte hoek. Goed statistisch basis materiaal over de ontwikkeling van consumptie, productie en voorraden van allerhande energiedragers. OK, voor de aardigheid dan even één interessant grafiekje……

Lokale kleinschalige energieproductie in de stad van de toekomst

Een aardig artikel op de website van Scientific American over de energieproductie zoals die zich af zal tekenen in de steden van de toekomst, maar nu zich al begint te ontwikkelen: kleinschalig en lokaal. De ontwikkeling die gaande is, is er één in de richting van “distributed energy”: “Though it takes many forms, distributed energy […]

Verdeling kosten aanpassing electriciteitsnetwerk ten behoeve van onder andere windenergie

In tegenstelling tot wat vroeger gedacht werd, kunnen de huidige electriciteitsnetwerken een grote uitbreiding van decentrale productiecapaciteit aan zonder dat ze ingrijpend gemoderniseerd zouden moeten worden. Dat bleek onder andere uit het proefschrift van Bart Ummels uit 2009. Maar als er onverhoopt toch extra of gemoderniseerde capaciteit aangelegd zou worden, op welke manier ga je […]

De Solarimpulse: een vliegtuig op zonne-energie

Vannacht was het een bijzondere nacht. Vannacht heeft de Solarimpulse, het volledig op PV vliegende vliegtuig, de hele nacht doorgevlogen op de energie die gisteren tijdens het vliegen werd opgeslagen in de aan boord zijnde accu’s. Een vliegtuig op zonne-energie is nu echt een feit. Maar voordat we hiermee op vakantie gaan naar Torremolinos zal […]

Mondiale windindustrie 2009: China verreweg snelste groeier

De mondiale installed base aan windenergie is ook in 2009 weer fors gegroeid. In het Global Wind 2009 Report van de Global Wind Energy Council wordt de haast exponentiële groei van deze sector in de laatste jaren goed zichtbaar, zoals ook uit de hieronder opgenomen grafieken uit deze publicatie blijkt. Met name de groei van […]