Archive | June, 2010

Verdeling kosten aanpassing electriciteitsnetwerk ten behoeve van onder andere windenergie

In tegenstelling tot wat vroeger gedacht werd, kunnen de huidige electriciteitsnetwerken een grote uitbreiding van decentrale productiecapaciteit aan zonder dat ze ingrijpend gemoderniseerd zouden moeten worden. Dat bleek onder andere uit het proefschrift van Bart Ummels uit 2009. Maar als er onverhoopt toch extra of gemoderniseerde capaciteit aangelegd zou worden, op welke manier ga je […]

Groundhog Day ? Obama’s speech over afhankelijkheid van olie

Soms komen humor en politieke analyse op een verbluffende wijze samen. In de fenomenale The Daily Show van Jon Stewart werd op 16 juni aandacht besteed aan de speech van Obama over de olievervuiling in de Golf van Mexico. Met name het stukje over de plannen van Obama om de energiesector in de Verenigde Staten […]

De Solarimpulse: een vliegtuig op zonne-energie

Vannacht was het een bijzondere nacht. Vannacht heeft de Solarimpulse, het volledig op PV vliegende vliegtuig, de hele nacht doorgevlogen op de energie die gisteren tijdens het vliegen werd opgeslagen in de aan boord zijnde accu’s. Een vliegtuig op zonne-energie is nu echt een feit. Maar voordat we hiermee op vakantie gaan naar Torremolinos zal […]

Het failliet van de SDE

Als ÄÄn van de vele uitgelote indieners van een aanvraag voor een SDE subsidie (ik zag zo’n zonnecentrale op mijn dak helemaal zitten) sluit ik mij van harte aan bij het commentaar van Frits Verhoef van 4 juni jl. in de Volkskrant, dat ik dan ook integraal overneem. “Op 31 mei ging het subsidieloket voor […]

Mondiale windindustrie 2009: China verreweg snelste groeier

De mondiale installed base aan windenergie is ook in 2009 weer fors gegroeid. In het Global Wind 2009 Report van de Global Wind Energy Council wordt de haast exponentiële groei van deze sector in de laatste jaren goed zichtbaar, zoals ook uit de hieronder opgenomen grafieken uit deze publicatie blijkt. Met name de groei van […]