Archive | August, 2010

Stedelijke energie

Chinese stad, iets ten weten van Sjanghai. Het Lawrence Berkeley National Laboratory heeft voor deze stad de volledige energiebalans uitgerekend. Een interessante manier van werken, die tot vernieuwende inzichten kan leiden:

De Europese windindustrie in 2010

Vandaag heeft de European Wind Energy Association zijn voorspelling voor de installatie van windenergie in 2010 bekend gemaakt. Men verwacht een uitbreiding van de capaciteit in 2010 met 10 GigaWatt, tot een totaal geĆ²nstalleerd vermogen in Europa aan windenergie aan het eind van 2010 van bijna 85 GigaWatt, een groei met 13%. Van die 10 […]