Archive | September, 2010

Zonne-energie en nucleaire energie ‘kruisen’ elkaar

Zonne-energie is duur zeggen de tegenstanders, en nucleaire energie is veel goedkoper.

Dat valt nog maar te bezien……

Biobrandstoffen lijken slecht voor het milieu

Voor een rapport met de titel “Evaluation of the indirect effects of biofuel production on biodiversity: assessment across spatial and temporal scales” zou ik niet zo snel de deur uit gaan. Toch is dit kleine rapportje van het Planbureau voor de Leefomgeving belangwekkend. Hierin wordt namelijk de stelling ingenomen en onderbouwd dat het vergroten van […]

300 jaar mensheid en de aarde

Op de website van Wired wordt aandacht besteed aan prachtig (en scholkkend) onderzoek van de ecologen Ellis en Ramankutty van de University of Maryland. Zij hebben het effect van de mens op de aardse landschappen in kaart gebracht over de periode 1700-2000. In een tweetal kaarten en een schema is de enorme impact zichtbaar. [