Archive | October, 2010

Energie kost energie

Meer dan een jaar oud, maar nu ben ik het pas tegengekomen: een bijzonder lezenswaardig artikel over de zogenaamde “Energy Return On Investment (EROI)”. De basisgedachte van veel bestrijders van de peak-olt thenorie: er kan altijd meer energie (olie, gas etcetera) geproduceerd worden, wanneer de prijs maar toeneemt. Twee belangrijke problemen bij die gedachte: 1- […]

Verbieden of belasten

Keer op keer speelt in het milieu-domein de vraag of bepaald gedrag verboden zou moeten worden. Daarnaast is er ook altijd de vraag of iets niet belast zou moeten worden. Een aantal elementen die spelen in het kiezen voor één van beide wegen, worden op een aardige manier behandeld in een essay van de hand […]