Archive | November, 2010

Windenergie en internationale handel

In december 2009 heet het World Resources Institute een lezenswaardige working paper uitgebracht over de markt voor windenergie. In deze paper, “It Should Be a Breeze: Harnessing the Potential of Open Trade and Investment Flows in the Wind Energy Industry“, wordt ingegaan op de structuur en waardeketens in de sector en op de internationale handel […]