Archive | January, 2011

Bonje in de Eemshaven

Greenpeace en Essent zijn het weer eens met elkaar oneens. Greenpeace liet op 25 januari jongstleden een rapport verschijnen, opgesteld door Ecofys, met de titel “Werkgelegenheidseffecten door wind en kolen in Eemshaven, Friesland en Groningen“. Strekking van dit rapport: Windenergie levert duizenden groene banen op, en windenergie op land en op zee levert tien keer […]

Oliewetenschap

Op de site van The Oil Drum is een goed basisartikel van de hand van Gail E. Tverberg te vinden over de olieindustrie; aard, werkzaamheden, productievolumes etcetera. Ik heb het hieronder integraal overgenomen. In this article, I provide Peak Oil science curriculum suitable for introductory college science classes, advanced high school classes, and adult seminars. […]

Het hoe en wat van de electrische auto

Vorige maand heeft AgentschapNL onder de naam “WATT en hoe in elektrisch vervoer: de startgids voor gemeenten” een hele aardige introductie op het fenomeen van de electrische auto uitgebracht. Deze publicatie is speciaal gericht op beleidsmakers op gemeentelijk niveau, maar geeft een alleraardigste introductie op allerlei aspecten van de elektrische auto. Een puntje van kritiek […]

Het nut van een ‘smart grid’: een Amerikaans voorbeeld

In de VS loopt de discussie over allerlei aspecten van het ‘smart grid’ al behoorlijk hoog op. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de privacy-aspecten van de slimme meters bij de consument. Het grote voordeel van een felle discussie is dat verschillende partijen proberen argumenten helder voor het voetlicht te brengen. Op de site van GOOD […]