Archive | February, 2011

Europese windenergie in 2010

De EWEA heeft de statistieken van de ontwikkeling van windenergie in 2010 gepubliceerd. In het totaal is er in 2010 9,3 GW aan windcapaciteit toegevoegd. Een aantal opvallende constateringen: in 2009 werd nog 10,3 GW toegevoegd. Deze daling wordt nog ‘geflatteerd’ door de groei in voormalig Oost-Europa. Ook in de offshore markt heeft het groeipercentage […]

Ons aller voetafdruk

Ik ben dol op zogenaamde ‘infographics’. Via de site van Treehugger kwam ik de volgende op het spoor: een overzicht van de ‘carbon foot print’ per land en hoofd van de bevolking. Interessant om de Nederlandse per hoofd van de bevolking eens te vergelijken met bijvoorbeeld de Amerikaanse en de Chinese. Hier vind je hem […]

Welkom in het tijdperk van het antrhopoceen

Nog nooit in de geschiedenis heeft de mens zo’n grote invloed gehad op de aarde als in de moderne tijd. Waren in het verleden allerlei natuurkracht verantwoordelijk voor de grootschalige (klimatologische en landschappelijke) ontwikkelingen op de aarde, tegenwoordig is dat de mensheid zelf. Ongeveer een decennium geleden is ons tijdperk dan ook voor het eerst […]

100% duurzame energie in 2050 ?

Vandaag heeft het WNF een rapport uitgebracht onder de titel “The Energy Report: 100% renewable energy by 2050“. Dit rapport biedt, aan de hand van een uitgebreide scenario-analyse van Ecofys, een beeld van een mogelijke ontwikkeling naar een duurzame energiewereld. Het rapport bestaat uit twee delen: de studie van Ecofys uitgevoerd in opdracht van het […]

Wordt het stil in Borssele in 2012 ?

Op 31 januari heeft minister Verhagen een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin antwoorden op een aantal nog openstaande vragen. Tussen neus en lippen wordt daarin duidelijk dat de kans groot is dat de kerncentrale in Borssele in 2012 stil gelegd moet worden bij gebrek aan (ruimte voor) splitstofelementen.

Wordt regering teruggefloten over ecologische hoofdstructuur ?

Gerben Jan Gerbrandy, lid van het Europees parlement namens D66, heeft vorige maand een aantal vragen gesteld aan de Europese commissie over de onderdelen uit het Nederlandse regeerakkoord die betrekking hebben op natuurontwikkeling. De antwoorden van de Commissie, bij monde van Europees commissaris Potočnik, logen er niet om.