100% duurzame energie in 2050 ?

Vandaag heeft het WNF een rapport uitgebracht onder de titel “The Energy Report: 100% renewable energy by 2050“. Dit rapport biedt, aan de hand van een uitgebreide scenario-analyse van Ecofys, een beeld van een mogelijke ontwikkeling naar een duurzame energiewereld. Het rapport bestaat uit twee delen: de studie van Ecofys uitgevoerd in opdracht van het WNF, en de reactie van het WNF daarop.

De studie gaat uit van een groot aantal vooronderstellingen en voorspellingen, waar op allerlei punten natuurlijk weer heel wat op af te dingen is. Tegelijkertijd moet ik zeggen dat ik het totale beeld niet onrealistisch vind. Een samenvatting in mijn eigen woorden: als we naar de verschillende groeipotenties van de verschillende hernieuwbare energievormen kijken, en we zetten daarnaast zwaar in op energiebesparing, dan is bij min of meer gelijkblijvende groeicijfers (bijvoorbeeld van de internationale handel) een situatie in 2050 denkbaar waarin 95% van de energie uit hernieuwbare bronnen wordt gehaald.

De reactie van het WNF nuanceert het rapport van Ecofys op onderdelen, door bijvoorbeeld kanttekeningen te plaatsen bij de wenselijkheid van een sterke groei van de productie van biobrandstoffen en aandacht te vragen voor een aantal andere zaken die het mogelijk maken om in 2050 tot 100% duurzame energie te komen.

Ik ga de komende weken eens de verschillende scenario’s die de afgelopen jaren verschenen zijn naast elkaar leggen om eens goed te kijken welke verschillen nu bepalend zijn voor de verschillende uitkomsten. In ieder geval vormt dit rapport een hele goede aanzet tot verder denken , maar vooral ook tot verder handelen. Dit rapport biedt een blauwdruk voor de overschakeling.

Comments are closed.