Verdeling kosten aanpassing electriciteitsnetwerk ten behoeve van onder andere windenergie

In tegenstelling tot wat vroeger gedacht werd, kunnen de huidige electriciteitsnetwerken een grote uitbreiding van decentrale productiecapaciteit aan zonder dat ze ingrijpend gemoderniseerd zouden moeten worden. Dat bleek onder andere uit het proefschrift van Bart Ummels uit 2009. Maar als er onverhoopt toch extra of gemoderniseerde capaciteit aangelegd zou worden, op welke manier ga je dan met de toerekening van de kosten om ? In de Verenigde Staten heeft de Federal Energy Regulatory Commission een plan goedgekeurd voor de verdeling van de kosten van de bouw van transmissie in de Southwest Power Pool regio, welke Kansas, Arkansas, Louisiana, Missouri, Nebraska, New Mexico, Oklahoma en Texas omvat. Het komt er op neer dat de kosten van de hoog-voltage transmissie op het niveau van de hele regio wordt toegerekend, terwijl de kosten van de lagere voltages per gebied worden toegerekend.

Comments are closed.