Mondiale PV-industrie 2009: Duitsland snelste groeier

Ook in 2009 heeft de PV-industrie een snelle groei te zien gegeven. Dit blijkt uit de Global market outlook for photovoltaics until 2014 van de European Photovoltaic Industry Association. De mondiale installed base steeg in 2009 met 31% naar bijna 23 GigaWatt. Snelle groeiers waren Duitsland, met een meer dan verdubbeling van het geònstalleerd vermogen naar 3,9 GigaWatt en Italiæ met een groei van 711 MegaWatt. Eind 2009 bevond 52% van het mondiale geònstalleerde vermogen zich in Duitsland. De feed-in tarrifs in Duitsland werkten erg goed !! Toch is het de vraag of de exponentiæle groei van de afgelopen jaren voort zal zetten: de EPIA verwacht een sterke groei in 2010 maar vervolgens een licht inzakken van de groei in 2011 ev. Zie voor een goede samenvatting van dit rapport dit artikel op Renewable Energy World .


Comments are closed.