Electriciteit en warmte uit zonne-energie: een interessante ontwikkeling?

Op de site van Renewable Energy World is een interessant artikel te vinden over een nieuwe ontwikkeling die de levensvatbaarheid van economische waarde van zonne-energie substantieel zou kunnen vergroten. Het gaat om een techniek waarbij photovoltaische electriciteitsproduktie en warmteproductie gecombineerd worden. Helaas duurt het in ieder geval nog een aantal jaren voordat deze systemen op de markt zouden kunnenkomen.

Pairing solar heat and electricity is an attractive idea because, companies say, a combined system would cost less than two separate systems, and could be far more competitive compared to the price of both a heating and an electric system added together. On top of that, the technologies fit well together, according to Jenny Chase, lead solar analyst for Bloomberg New Energy Finance. “Generally speaking, you have something that wants heat and something that wants to get rid of heat,” she says. All photovoltaic cells lose their efficiencies at higher temperatures, and that challenge is exacerbated with concentrating-photovoltaic technologies, which get very hot, she explains. Solar-thermal technologies could potentially use that heat, keeping the photovoltaic systems cool.

Comments are closed.