De Europese windindustrie in 2010

Vandaag heeft de European Wind Energy Association zijn voorspelling voor de installatie van windenergie in 2010 bekend gemaakt. Men verwacht een uitbreiding van de capaciteit in 2010 met 10 GigaWatt, tot een totaal geònstalleerd vermogen in Europa aan windenergie aan het eind van 2010 van bijna 85 GigaWatt, een groei met 13%. Van die 10 GigaWatt zal naar schattin 1 GigaWatt offshore geònstalleerd worden. Ook in 2009 is meer dan 10 GigaWatt aan vermogen geònstalleerd, wat 39% vormde van al het in Europa geònstalleerde nieuwe electrische vermogen. Het totale geònstalleerde vermogen aan windenergie in Europa bedroeg aan het eind van 2009 74.767 GW.

Comments are closed.