Welkom in het tijdperk van het antrhopoceen

Nog nooit in de geschiedenis heeft de mens zo’n grote invloed gehad op de aarde als in de moderne tijd. Waren in het verleden allerlei natuurkracht verantwoordelijk voor de grootschalige (klimatologische en landschappelijke) ontwikkelingen op de aarde, tegenwoordig is dat de mensheid zelf. Ongeveer een decennium geleden is ons tijdperk dan ook voor het eerst door bijvoorbeeld Paul Crutzen, in aansluiting op de systematiek van de oude geologische tijdvakken, geclassificeerd als het “Antropoceen”. Langzamerhand begint het gebruik van deze term (die tegelijkertijd een metafoor vormt) een bredere aanhang te krijgen. Het laatste nummer van Philosophical Transactions of the Royal Society is volledig gewijd aan allerlei aspecten van dit begrip. Het nummer is hier integraal te lezen. Met name het artikel van Crispin Tickell onder de titel Societal responsen to the Antrhopocene” is lezenswaardig.

The idea that humans could so transform the land surface, seas and atmosphere of the Earth to establish a new geological epoch in their own name is startling in itself, and would have amazed earlier generations. Yet, since the beginning of the industrial revolution some 250 years ago, humans have profoundly affected the Earth and all life on it. The consequences are becoming more evident every day, but in the longer term remain almost unknowable. The character of soils, the chemistry of the oceans and atmosphere, the selective breeding of species of all kinds and their movement round the world are producing a world beyond our reckoning. Hence the Anthropocene.

Comments are closed.