Motto en missie

Christoffel Plantijn door Peter Paul Rubens

Het motto van De Toekomstfabriek luidt “labore et constantia”. Dit was het motto van de Antwerpse drukker Christoffel Plantijn (1520 – 1589). “Door arbeid en vasthoudendheid” kwamen zijn drukwerken tot stand, die een grote rol hebben gespeeld bij de modernisering van Europa in de 16e eeuw. “Door arbeid en vasthoudendheid” moeten wij allemaal dagelijks ons aller steentje bijdragen aan het vormgeven van een duurzame toekomst.

De Toekomstfabriek kan vele verschijningsvormen aannemen. Het kan een (al dan niet virtuele) ontmoetingsplek zijn waar via de inzet van innovatieve technieken en werkvormen gewerkt wordt aan een betere toekomst voor individu, bedrijf of maatschappij. De Toekomstfabriek kan ook als begeleider optreden bij toekomstgerichte workshops, en biedt daar ook een instrumentarium voor aan. En tenslotte kan De Toekomstfabriek ook zelf echt zaken gaan produceren. In de toekomst zullen al die verschillende vormen van de fabriek voorkomen. Op deze website is De Toekomstfabriek in eerste instantie vooral een nieuwsbrief over duurzaamheid, schone energie, kleinschaligheid en verantwoorde voedselproductie.

De Toekomstfabriek is in 2010 opgericht door Jeroen Broeders.