Het nut van een ‘smart grid’: een Amerikaans voorbeeld

In de VS loopt de discussie over allerlei aspecten van het ‘smart grid’ al behoorlijk hoog op. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de privacy-aspecten van de slimme meters bij de consument. Het grote voordeel van een felle discussie is dat verschillende partijen proberen argumenten helder voor het voetlicht te brengen. Op de site van GOOD […]

Windenergie en internationale handel

In december 2009 heet het World Resources Institute een lezenswaardige working paper uitgebracht over de markt voor windenergie. In deze paper, “It Should Be a Breeze: Harnessing the Potential of Open Trade and Investment Flows in the Wind Energy Industry“, wordt ingegaan op de structuur en waardeketens in de sector en op de internationale handel […]

Energie kost energie

Meer dan een jaar oud, maar nu ben ik het pas tegengekomen: een bijzonder lezenswaardig artikel over de zogenaamde “Energy Return On Investment (EROI)”. De basisgedachte van veel bestrijders van de peak-olt thenorie: er kan altijd meer energie (olie, gas etcetera) geproduceerd worden, wanneer de prijs maar toeneemt. Twee belangrijke problemen bij die gedachte: 1- […]

Verbieden of belasten

Keer op keer speelt in het milieu-domein de vraag of bepaald gedrag verboden zou moeten worden. Daarnaast is er ook altijd de vraag of iets niet belast zou moeten worden. Een aantal elementen die spelen in het kiezen voor één van beide wegen, worden op een aardige manier behandeld in een essay van de hand […]

Zonne-energie en nucleaire energie ‘kruisen’ elkaar

Zonne-energie is duur zeggen de tegenstanders, en nucleaire energie is veel goedkoper.

Dat valt nog maar te bezien……

Biobrandstoffen lijken slecht voor het milieu

Voor een rapport met de titel “Evaluation of the indirect effects of biofuel production on biodiversity: assessment across spatial and temporal scales” zou ik niet zo snel de deur uit gaan. Toch is dit kleine rapportje van het Planbureau voor de Leefomgeving belangwekkend. Hierin wordt namelijk de stelling ingenomen en onderbouwd dat het vergroten van […]

300 jaar mensheid en de aarde

Op de website van Wired wordt aandacht besteed aan prachtig (en scholkkend) onderzoek van de ecologen Ellis en Ramankutty van de University of Maryland. Zij hebben het effect van de mens op de aardse landschappen in kaart gebracht over de periode 1700-2000. In een tweetal kaarten en een schema is de enorme impact zichtbaar. [

Stedelijke energie

Chinese stad, iets ten weten van Sjanghai. Het Lawrence Berkeley National Laboratory heeft voor deze stad de volledige energiebalans uitgerekend. Een interessante manier van werken, die tot vernieuwende inzichten kan leiden:

De Europese windindustrie in 2010

Vandaag heeft de European Wind Energy Association zijn voorspelling voor de installatie van windenergie in 2010 bekend gemaakt. Men verwacht een uitbreiding van de capaciteit in 2010 met 10 GigaWatt, tot een totaal geònstalleerd vermogen in Europa aan windenergie aan het eind van 2010 van bijna 85 GigaWatt, een groei met 13%. Van die 10 […]

De toekomst van de Amerikaanse ethanolsubsidies

Op Alt Energy Stocks is een interessant artikel verschenen van Jeff Coombe over de vraag of de Ethanol subsidies in de VS (met een omvang van ongeveer 5 miljard dollar in 2009) al dan niet vernieuwd zouden moeten worden. De conclusie van Coombe (die ik overigens niet deel): “With the biofuels industry mired in a […]